Correccions activitats pressió 4t d’ESO


Tal com vam quedar divendres, us adjunte a sota les correccions de les activitats sobre la pressió.

Act 18: La pressió que es fa sobre l’èmbol de la xeringa es transmet amb la mateixa intensitat en totes direccions, així el líquid surt per l’abertura o l’agulla amb molta força.

Act 19: La relació entre els èmbols és S1=80S2. Si considerem una premsa hidràulica, la força més petita serà F2= 12,5N

Act 25: primer de tot expresem la densitat de l’aigua en el Sistema Internacional 1000 kg/m3. Després apliquem el principi fonamental de l’hidrostàtica per conèixer la pressió a 1 atm=101325 Pa. Al substituir, sols ens falta conèixer l’alçada mínima de la columna d’aigua haurà de ser de 10,34 metres. La dada de la densitat del mercuri no ens feia falta per a res 😉

Activitats finals

Act 1: un cop passades totes les dades al SI, la densitat`serà de 8333,3 kg/m3

Act 2: La pressió a l’aigua serà de 7448 Pa i al mercuri de 101292,8 Pa

Act 3: Seguint el principi de Pascal, si aillem en funció d’S2, la relació de forces serà F1=2F2

Act 4: El suro no s’enfonsarà perquè la seua densitat és menor que la de l’aigua i per tant…. surarà 😛

Act 5: El pes aparent s’obte de la diferència entre el pes del cos i l’empenyiment que pateix en submergir-se en un líquid. Per conèixer el pes del cos, a partir de la seua densitat i del volum obtenim un pes de 85,75 N. Tot seguit calculem l’empenyiment segons Arquímedes, que és de 49 N. Finalment, calculem la diferència entre tots dos i trobem que el pes aparent és de 36,75 N

Act 6: Com dins d’un fluid la pressió augmenta amb la profunditat, a la base de la presa la pressió serà molt major que a la part superior… pel què haurà de ser molt més gruixuda per sota.

Act 13: A 350 metres de profunditat la pressió és tan elevada que la salut del submarinista està en perill, tot i l’ús d’una escafandra. De fet, si es submergeix amb una escafandra autònoma la profunditat màxima amb barreja de gasos professional està al voltant dels 100 m.

Act 14: a l’ascendir en alçada el globus, la pressió atmosfèrica al seu exterior cada vegada és més petita. Aleshores els gasos del seu interior podem expandir-se i augmentar el volum. Si es sobrepassa el límit d’elasticitat del material, el globus reventarà.

Act 15: Apliquem el principi de Pascal amb les dades que tenim i considerant que si aixequem el vehicle, la força que farà serà el pes que es derivarà de la seva massa F2=6000·9,8=58800N. Si substituim a Pascal obtindrem que la superfície de l’embol petit és de S1=5cm2.

Per conèixer la pressió podem fer servir les dades de qualsevol dels dos èmbols (superfície i força) i obtindrem una P=39,2 Pa

Act 20: Primer de tot necessitem conèixer la massa, a partir del pes obtenim m=0,71 kg. En passar el volum a m3, podem calcular la densitat del cos=3,550 kg/m3.

Per calcular la densitat del fluid necessitem conèixer l’empenyiment, que a partir de la diferència entre el pes i el pes aparent serà de E=3N. Si substituim i aïllem en la fòrmula de l’empenyiment, obtenim que la densitat del fluid serà de 1530,6 kg/m3

Act 22: Un cop passem les dades al SI, sabent la longitud (L=2?R) de la pilota podrem conèixer el radi, R=0,11 m. A partir del radi, si suposem que la pilota és esfèrica podrem calcular el volum=0,0056 m3. Finalment, amb la massa i volum coneguts, podrem calcular ara la densitat=76,79 kg/m3

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s