Correccions i comentaris activitats mescles 3r ESO


Us adjunte les correccions de les activitats de la unitat de mescles que faltaven comentar:

Activitat 15

a) En g/L. Massa de solut = 5 g NaCl  Volum dissolució (L)= 250 cm3 =0,25L
c (g/L)=5g NaCl/0,25L dissolució=20g/L

b) Hi ha 5 g de clorur de sodi en un volum de 250 cm3 de dissolució. El tant per cent en massa relaciona la massa del solut amb la massa de la dissolució. Per tant, cal esbrinar la massa de dissolució que correspon a 250 cm3 de dissolució.

250 cm dissolució= 252,5g dissolució

% massa = (5 g NaCI/252,5 g dissolució) x 100 = 1,98 %

Activitat 16 12º equival a una concentració del 12% en volum. Significa que 100 mL de vi contenen 12 mL d’alcohol.

Activitat 17 150 cm3 de vi= 21 cm3 alcohol

massa d’alcohol= 21cm3 alcohol x (0,79 g alcohol/1cm3 alcohol)= 16,59 g alcohol

Activitat 18 300 cm solució= 9 cm3 aigua oxigenada

Activitat 19 L’oli i el vinagre són immiscibles. Es poden separar per decantació.

Activitat 20 L’aigua i l’acetona es poden separar per destil·lació simple, ja que tenen punts d’ebullició molt diferents.

Activitat 22 No es poden separar bé per destil·lació simple, ja que els seus punts d’ebullició només es diferencien en 13 °C. Per fer la separació adequadament caldria fer una destil·lació fraccionada.

Activitat 26 A 30 °C la solubilitat del nitrat de potassi és de 45,7 g/100 g aigua. Aquest valor signifi ca que en 100 g
d’aigua es poden dissoldre com a màxim 45,7 g de nitrat de potassi. Si a 100 g d’aigua a 30 °C s’afegeix una quantitat superior a 45,7 g de nitrat de potassi, es formarà un precipitat de massa igual a l’excedent de 45,7 g.

Segons el gràfic, la solubilitat del nitrat de potassi a 25 °C és de 40 g/100 g aigua. La concentració de la dissolució preparada és de 20 g/100 g aigua, inferior a la solubilitat, per tant, no està saturada

A 50 °C, s’observa en el gràfic que la solubilitat del nitrat de potassi és de 80 g/100 g aigua. La dissolució preparada conté
50 g/100 g aigua, per tant, no està saturada. Si es deixa refredar fi ns a 25 °C, com que la solubilitat a aquesta temperatura és de 40 g/100 g aigua, la dissolució està sobresaturada i precipitaran cristalls de nitrat de potassi fins que la concentració de la dissolució sigui igual a la solubilitat.

A 20 °C la solubilitat del nitrat de potassi és de 34,3 g/100 g aigua. Si s’afegeixen 40 g de nitrat de potassi a 100 g d’aigua a 20 °C precipitarà una quantitat de 40 g – 34,3 g = 5,7 g.

Activitat 28 Massa de clorur de potassi = 50 g KCl Massa d’aigua=150 cm =150 g
Si hi ha 50 g de clorur de potassi en 150 g d’aigua, la quantitat de KCl dissolta en 100 g d’aigua s’obté:
100 g aigua = 33,3g KCl
Com que és una quantitat inferior a la solubilitat ( 35 g/100 g aigua ), la dissolució no està saturada.

Activitat 23

a) Obtenir el sòlid purificat.Per purificar un sòlid dissolt es realitza una cristal·lització.
b) Obtenir el líquid purificat. Per purificar un líquid de les impureses que té dissoltes es realitza una destil·lació.

Activitat 24

separació mescla àcid salicílic, sal comuna i carboni

separació mescla àcid salicílic, sal comuna i carboni

Activitat 27 Caldria afegir aigua a la mescla, de manera que la sal quedaria dissolta en l’aigua. A continuació es passaria la
mescla obtinguda a un embut de decantació. A la part superior quedaria l’oli i a la inferior l’aigua amb la sal dissolta. Se separaria la dissolució aquosa i després s’evaporaria l’aigua.

Activitat 29 Una dissolució de NaCl al 30% en massa significa que hi ha 30 g de NaCl en 100 g de dissolució. Per tant, els grams d’aigua en la dissolució són: 100 g dissolució – 30 g solut = 70 g aigua.
Hi ha 30 g de NaCl en 70 g d’aigua. La quantitat de NaCl dissolta en 100 g d’aigua es calcula: 100 g aigua= 42,86 g NaCl
Com que la quantitat és superior a la solubilitat, la dissolució està saturada.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s