Correccions pendents unitat 4 i glossari


Us enganxe a sota els comentaris de les activitats que teniem pendents de corregir. A més, per a qui no l’hagi trobat, teniu l’enllaç al glossari i uns pocs recursos més per repassar. 😉

Aprofite per a recordar que hi ha gent que no ha entregat encara l’activitat que faltava, envieu-me-la al correu o adjunteu-la impresa al dossier. 🙄

9.-El gas metà (CH4) reacciona amb l’oxigen produint diòxid de carboni i aigua.
a) Indica quins són els reactius i els productes de la reacció química.
Els reactius són el metà (CH4) i l’oxigen (O2). Els productes són el diòxid de carboni (CO2) i l’aigua (H2O).
b) Escriu l’equació química corresponent indicant l’estat físic de cada substància a temperatura ambient.
CH4(g) + O2(g) ——> CO2(g) + H2O(l)
c) Iguala l’equació química.
CH4(g) + 2 O2(g) ——> CO2(g) + 2 H2O(l)

10. Ajusta les equacions químiques següents:

a) C(s) + O2(g)  ——> CO2(g) Està ajustada.

b) C3H8(g) + 5 O2(g) ——> 3 CO2(g) + 4 H2O(l)

c) Mg(s) + 2 HCl(aq) ——> MgCl2(aq) + H2(g)

d) C6H6(l) + 15/2 O2(g)——> 6 CO2(g) + 3 H2O(l)

15. En un recipient tancat hi ha 3 g de carboni amb 3,6 g d’oxigen que es fan reaccionar. Al fi nal de la reacció s’obtenen 4,95 g de diòxid de carboni i s’observa que ha quedat una determinada massa de carboni sense reaccionar. Calcula el valor d’aquesta massa.

Massa de productes = massa de reactius       4,95 g CO2 = 3,6 g O2 + g de C
g de C = 4,95 g – 3,6 g = 1,35 g de C

S’han consumit 1,35 g de carboni; per tant, queden sense reaccionar 3 g – 1,35 g = 1,65 g C.

17. Troba la massa molar de les substàncies següents: ferro, monòxid de carboni (CO), diòxid de nitrogen (NO2), àcid sulfúric (H2SO4), nitrat d’alumini (Al(NO3)3).
M (Fe) = 55,8 M (Fe) = 55,8 g/mol
M (CO) = M (C) + M (O) = 12,0 + 16,0 = 28,0 M (CO) = 28,0 g/mol
M (NO2) = M (N) + 2 M (O) = 14,0 + 2·16,0 = 46,0 M (NO2) = 46,0 g/mol
M (H2SO4) = 2 M (H) + M (S) + 4 M (O) = 2·1,00 + 32,1 + 4·16,0 = 98,1 M (H2SO4) = 98,1 g/mol
M (Al(NO3)3) = M (Al) + 3 [M (N) + 3 M (O)] = 27,0 + 3(14,0 + 3·16,0) = 213  M (Al(NO3)3) = 213 g/mol

19. Quantes molècules hi ha en 2,25 mol d’àcid nítric (HNO3)?

2,25 mol HNO3 x (6,02·1023 molècules HNO3/1 mol HNO3) = 1,35·1024 molècules HNO3

20. Calcula el nombre d’àtoms que hi ha en 1 g de ferro.

M (Fe) = 55,8; M (Fe) = 55,8 g/mol
1 g Fe x (1 mol Fe/55,8 g Fe) x (6,02·1023 àtoms Fe/1 mol Fe) = 1,08·1022 àtoms Fe

27. L’alumini reacciona amb l’àcid clorhídric i forma clorur d’alumini i hidrogen gasós, segons l’equació química

Al(s) + 3 HCl(aq) ——> AlCl3(aq) + H2(g). Explica com afectarà la velocitat de reacció aquestes accions:
a) Utilitzar alumini en pols en comptes d’un tros d’alumini.
La velocitat augmentarà perquè hi haurà més superfície de contacte entre les partícules.
b) Utilitzar una dissolució d’àcid clorhídric concentrada en comptes d’una de diluïda.
La velocitat augmentarà perquè hi haurà més quantitat de partícules de HCl i, per tant, hi haurà més xocs entre elles i les partícules d’alumini.
c) Afegir-hi un catalitzador.
L’addició d’un catalitzador fa augmentar la velocitat de reacció.

29. Per què si es disminueix el volum d’un recipient on té lloc una reacció química entre gasos la reacció transcorre més ràpidament?
Perquè en disminuir el volum, augmenta el nombre de xocs entre les partícules i, per tant, augmenta la velocitat de reacció.

30. Investiga quin efecte té sobre la velocitat d’una reacció la presència de catalitzadors negatius, també anomenats inhibidors.
Els catalitzadors negatius disminueixen la velocitat de reacció. Es diu que inhibeixen la reacció.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s